Zmiany w przepisach od 2020 roku

Na co się przygotować od 1 stycznia?

Mikrorachunek przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2020 roku do każdego przedsiębiorcy został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego do płatności podatku PIT, VAT i CIT.

Obecnie poszczególne podatki opłacasz na numery kont właściwego urzędu skarbowego. Od nowego roku natomiast wszystkie podatki zapłacisz na jeden numer rachunku bankowego.

Będzie to prywatny numer, po którym urząd będzie mógł zidentyfikować przedsiębiorcę.

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniono generator mikrorachunku podatkowego, gdzie możesz sprawdzić, jaki numer konta będzie obowiązywał od stycznia 2020.

Generuje się go, przy pomocy numeru NIP. Najlepiej będzie, gdy na początku stycznia, zapiszesz swój indywidualny numer konta wśród np. „wzorcowych przelewów” na swoim firmowym rachunku bankowym.

Generator mikrorachunku:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Twój indywidualny rachunek podatkowy

NIP do paragonu

Od stycznia 2020 roku paragon, który nie ma od razu wydrukowanego NIPu nabywcy, nie będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

W przypadku złamania tego przepisu ustawa przewiduje sankcje w wysokości 100% podatku VAT zawartego na źle wystawionej fakturze. Dotyczy to zarówno sprzedawcy, jak i kupującego.

Chcąc zaliczyć fakturę VAT do swoich kosztów w firmie, należy od razu przy zakupie poprosić o fakturę VAT. Ewentualnie można zażądać dopisania do paragonu NIPu.

Jednocześnie sprzedawcy nie mają obowiązku (akurat z tego powodu) wymiany swoich urządzeń fiskalnych na nowe. Nie wszyscy mogą więc mieć możliwość dopisywania NIPu na paragonie.

Dla uniknięcia niepotrzebnych pretensji ze strony kupujących, sprzedawca może uprzedzić o tym fakcie swoich klientów. I poinformować o potrzebie wystawienia od razu faktury VAT (zamiast paragonu) – tak uczyniła np. sieć sklepów Żabka.

NIP na paragonie 2020

Sankcje przy split payment

Jak informowałam wcześniej , od 1 listopada weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowych płatności metodą split payment. 

Od 1 stycznia 2020, dana faktura, która mimo obowiązku nie została zapłacona tą metodą, będzie wyłączona z kosztów podatkowych.

Obowiązkowy split payment

Biała lista podatników VAT

Po 1 stycznia 2020 r., w momencie kiedy zapłacisz kontrahentowi kwotę równą lub wyższą niż 15.000,00 zł na rachunek bankowy, który nie został podany w wykazie – nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej przekroczy ona kwotę 15.000,00 zł.

Co ważne bez znaczenia będzie liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury. Dodatkowo solidarnie poniesiesz ryzyko odpowiedzialności ze swoim kontrahentem za jego zaległości podatkowe w VAT (wynikające z tej transakcji).

Dane na „białej liście” będą aktualizowały się raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Z tego względu, szczególnie od 1 stycznia 2020 roku, ważne będzie sprawdzanie danych kontrahenta przed każdorazowym wykonaniem przelewu za transakcję o wartości ponad 15.000,00 zł.

Biała lista podatników VAT