Zmiany w podatkach 2021

Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. I nawet nachodzi człowieka deja vu, że chyba niedawno pisałam tak o 2020. Czas bardzo szybko płynie, ale w takim roku to może nawet i lepiej. Jak powszechnie wiadomo, nowy rok to także zmiany w podatkach i 2021 nie odstaje w tym zakresie od pozostałych 😉

Co nam przyniesie 2021?

Przede wszystkim zmiany w VAT tzw. SLIM VAT, a w nim:

 • możliwość ujęcia korekty sprzedaży na minus po udokumentowanym uzgodnienie z kontrahentem tej transakcji. Nie będzie konieczne potwierdzenie faktury korekty przez odbiorcę;
 • korektę sprzedaży na plus pokażemy w dacie jej wystawienia, nie w dacie pierwotnej sprzedaży;
 • wydłużenie terminy wywozu towarów w eksporcie z dwóch miesięcy do pół roku. Daje większe możliwości w stosowaniu stawki VAT 0% dla eksporterów;
 • ujednolicenie przeliczeń kursów walut dla podatku dochodowego i VAT – na dzień uzyskania przychodu, nie później niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania należności (jeżeli wydarzyło się to wcześniej);
 • odliczenie VAT od usług noclegowych, o ile ich zakup służy dalszej odsprzedaży;
 • wydłużenie czasu na odliczenie podatku VAT z trzech do czterech miesięcy, licząc od miesiąca otrzymania faktury;
 • zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości z 10 zł na 20 zł.

Więcej o prezentach małej wartości pisałam przy okazji wpisu o świętach w firmie

Od 2021 roku wchodzą również w życie przepisy dotyczące Estońskiego CITu.

Spółki kapitałowe oraz akcyjne nie zapłacą podatku tak długo, aż zysk pozostanie w przedsiębiorstwie. Aby skorzystać z takich udogodnień należy spełniać szereg warunków:

 1. Udziałowcami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Spółka nie może uzyskać przychodów brutto wyższych niż 100.000.000 zł w roku poprzednim oraz przez cały okres korzystania z tych przepisów.
 3. Firma nie może uzyskiwać więcej niż połowy swoich przychodów z tytułu “przychodów pasywnych” (np. licencji czy praw własności).
 4. Spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach.
 5. Przedsiębiorstwo musi zatrudniać co najmniej 3 osoby na umowę o pracę (z wyłączeniem udziałowców). Nowe firmy będą miały obowiązek zwiększania zatrudnienia o jedną osobę rok do roku (1 rok działalności – brak zatrudnienia; 2 rok – 1 osoba; 3 rok – 2 osoby; 4 rok – 3 osoby).
 6. Spółka musi ponosić określone w ustawie nakłady inwestycyjne na środki trwałe z grupy od 3 do 8 (z wyłączeniem środków transportu i samochodów osobowych).

Wszystkie powyższe warunki należy spełniać jednocześnie. Chęć skorzystania z tego opodatkowania należy zgłosić do Naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego.

W przypadku “estońskiego CIT” kwota ryczałtu od wypłaconych zysków zostanie opodatkowana podatkiem 15% (w przypadku małych podatników) lub 25% (w pozostałych przypadkach).

Temat jest bardzo rozbudowany i zasługuje na osobny wątek, którego możecie spodziewać się na koniec roku. Przedstawię wtedy różnice dotyczące opodatkowania “zwykłego” spółek od “estońskiego” i ewentualne “korzyści” z tego płynące. Bo podobno jakieś są 🙂

Kasa fiskalna online dla kolejnej grupy przedsiębiorców.

Od 1 stycznia w nowa kasę muszą się zaopatrzyć firmy prowadzące sprzedaż w zakresie:

1) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

2) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Termin został przesunięty z 1 lipca 2020 roku w związku z pandemią.NIP na paragonie 2020