2021 – Ryczałt na nowo

Ustawodawcy postanowili od 2021 roku zmienić “troszeczkę” ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ogólnie zmiany są na plus, gdyż stawki ryczałtowe i limity zmieniły się bardzo. Inaczej mówiąc, mamy ryczałt na nowo 🙂

Zmiany w ustawie dotyczą definicji wolnego zawodu, limitów przychodów związanych z korzystaniem z podatku zryczałtowanego, wprowadzenia zmian w poszczególnych stawkach podatku, wyłączeń ze stosowania tego opodatkowania oraz kwartalnych płatnościach podatku. Najważniejsze szczegóły znajdziecie poniżej 🙂

WOLNY ZAWÓD – nowa definicja

Ustawa w poprzednim brzmieniu określała, że wolny zawód (powodujący możliwość skorzystania z 17% stawki ryczałtu (wcześniej 20%)) wykonują głównie lekarze, nauczyciele i pielęgniarki. Od 2021 roku zakres ten zostanie znacznie poszerzony, a mianowicie o:

 • psychologów
 • fizjoterapeutów
 • adwokatów
 • notariuszy
 • brokerów reasekuracyjnych
 • doradców podatkowych i reasekuracyjnych
 • maklerów papierów wartościowych
 • radców prawnych
 • architektów
 • inżynierów budownictwa
 • rzeczoznawców budowlanych
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • doradców inwestycyjnych
 • rzeczników patentowych
 • biegłych rewidentów
 • księgowych
 • agentów ubezpieczeniowych
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające i agentów firm inwestycyjnych

Ponadto na korzyść podatników, ustawodawca dodał także możliwość uznania za wolny zawód ww. działalności, jeśli usługi są wykonywane na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych dla potrzeb działalności gospodarczej. Wcześniej było to wykluczone.

NOWY LIMIT

Nowa ustawa określa przede wszystkim dużo wyższy limit przychodów, przy jakim można skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Dotychczasowe 250.000 EUR zastąpiono 2.000.000 EUR. Wpłynie to mocno na rozszerzenie możliwości skorzystania z ryczałtu.

Limit do zastosowania ryczałtu przeliczamy według kursu średniego NBP ogłoszonego 1 października poprzedniego roku. Oznacza to, że limit na 2021 rok, po przeliczeniu 2 mln euro na złotówki wynosi 9.030.600 zł przychodu w 2020 roku.

WYŁĄCZENIA Z RYCZAŁTU

Według nowych przepisów z ryczałtu nie mogą skorzystać podatnicy osiągający w całości lub w części przychody zaliczające się w szczególności do:

 • prowadzenia aptek;
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto całkowicie zlikwidowano załącznik numer 2 do ustawy, który określał jakie usługi wykluczają skorzystanie z ryczałtu. Były to na przykład: usługi pośrednictwa, usługi licencyjne, związane z produkcją filmów czy reklamowe i wiele innych.

ZMIANY W STAWKACH

Do tej pory stawki ryczałtu prezentowały się następująco: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%.

Kolejna zmiana w ustawie dotyczy właśnie zmian w ww. stawkach. Myślę, że najważniejszą informacją jest to, że nic się nie zmienia dla stawek 5,5%, 3% i 2%. W przypadku pozostałych stawek szczegóły zmian umieściłam w poniższej tabeli 🙂

Stan na 2020Stan na 2021
20% – opodatkowanie wolnych zawodówZmiana stawki z 20% na 17% w zakresie rozszerzonej definicji wolnego zawodu
17% – opodatkowanie usług związanych z wydawnictwem, usługami informatycznymi, przetwarzaniem danych, usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi, prawnymi i księgowymi, fotograficznymi, tłumaczeniami (innymi niż świadczone w ramach wykonywania wolnego zawodu)Aktualizacja stawki z 17% na 15% dla dotychczasowych usług + dodano usługi związane z turystyką, zatrudnianiem, w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usługi kulturalne, rozrywkowe i związane ze sportem i rekreacją ((innymi niż świadczone w ramach wykonywania wolnego zawodu)
Dla opodatkowania tych usług wcześniej ryczałt nie był możliwyNowa stawka 10% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)
8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł – przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterzePozostawiono 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł – dotychczasowe zapisy + dodano przychody związane z zakwaterowaniem oraz wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
8,5% – usługi gastronomiczne, związane ze zwalczaniem pożarów, wychowaniem przedszkolnym, działalnością ogrodów botanicznych8,5% – dotychczasowe usługi + dodano przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji oraz działalności bibliotek, archiwów, muzeów.
Opracowanie własne na podstawie Ustawy z 28.112020 r o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wszystkie szczegółowe informacje i PKWIU do poszczególnych stawek znajdziecie oczywiście w ustawie (artykuł 12) 🙂

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym

KWARTALNE PŁATNOŚCI

Poza powyższymi zmianami, zwiększono również limit przychodów, poniżej którego istnieje możliwość wpłaty podatku zryczałtowanego w okresach kwartalnych. Dotychczasowe 25.000 euro zastąpiło 200.000 euro. To w rezultacie duża zmiana i większe możliwości dla podatników. Szczególnie, że w przeliczeniu na złotówki daje to aż 903.060 zł 🙂

PODSUMOWANIE

Podsumowując, w artykule opisałam główne zmiany, jakie znalazły się w nowelizacji przepisów. W praktyce istotnie przekładają się one na możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania. Ustawa może być korzystna przede wszystkim dla przedstawicieli wolnych zawodów. Jednak nie dajcie się zwieść, bo jak zawsze w sprawach podatkowych – wszystko zależy od kontekstu i indywidualnych kwestii danego podatnika. Pamiętajcie, że ryczałt, też ten na nowo, liczymy od przychodu, dlatego w ogóle nie uwzględnimy w działalności kosztów. Z tego powodu pozostaje nam analiza czy lepiej płacić 17% od przychodów, czy 17% od dochodu na zasadach ogólnych. Już na przykład porównanie 17% podatku “zwykłego”, a 5,5%, czy 3% podatku ryczałtowanego ma znaczenie 🙂 Choć właśnie wszystko zależy też od tego jakie firma ponosi koszty 😀 Jak widzicie prowadzenie działalności w tym kraju i forma jej opodatkowania to nie jest prosta sprawa.

Tak czy inaczej mam mały niedosyt, co do tego ile treści na blogu poświęconych jest zryczałtowanym podatkom. W szczególności, że wokół nich zawsze krążą jakieś legendy. Być może wynika to z faktu, że w codziennej pracy rzadko się z tym spotykam i na co dzień nie potrzebuję tych przepisów. Jednak mam plan, aby zwiększyć ilość wpisów na ten temat, aby już nigdy nikt z Was nie musiał na przykład wybierać czy ryczałt czy VAT. Wiadomo przecież, że jest to już tak kultowe jak mityczna księgowa kolegi 🙂

Otwierasz firmę? To definicje, które powinieneś znać