Jednorazowa amortyzacja – czy warto?

WSZYSTKO O JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI

 
Wiele osób nie rozumie na czym polega amortyzacja i czym w ogóle jest. Wynika to z faktu, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, wydając fizycznie pieniądze na zakup sprzętu i maszyn chciałaby, aby pomniejszyły one jej przychody. Jednak nie zawsze jest to możliwe właśnie ze względu na istnienie amortyzacji. Zacznijmy więc od podstaw, zanim przejdziemy do tego, czym jest jednorazowa amortyzacja.
 
Większość maszyn oraz urządzeń, które przedsiębiorca używa w prowadzonej działalności gospodarczej stanowi środki trwałe firmy.
 
Spełniają one kilka warunków:
 • są wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa,
 • kompletne i zdatne do użytku,
 • mają określoną wartość powyżej 10 000 zł,
 • ich przewidywany czas użytkowania jest dłuższy niż rok.

Środki trwałe w firmach podlegają amortyzacji.

Od 2017 roku przepisy pozwalają firmom na dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych do wysokości 100 tys. zł.

 

CZYM JEST AMORTYZACJA

Amortyzacja to pieniężny odpowiednik wykorzystania środka trwałego wywołany jego fizycznym zużyciem, związanym z postępem technologicznym. Jest to rodzaj kosztu, który nie stanowi faktycznego wydatku pieniężnego.
 

Amortyzacja polega po prostu na rozłożeniu wartości środka trwałego na podstawie rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym.

 
Coroczna “cześć” środka trwałego w postaci odpisu amortyzacyjnego stanowi koszt firmy w danym roku.
 
Jednorazowa amortyzacja polega na braku konieczności rozłożenia wartości środka trwałego w czasie, a więc jednorazowe ujęcie go w kosztach przedsiębiorstwa przy spełnieniu odpowiednich warunków.

JAKIE RZECZY MOŻEMY AMORTYZOWAĆ JEDNYM ZAPISEM?

 
Jednorazowa amortyzacja jest uregulowana w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22k ust.7) oraz w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16k ust.7). Z przepisów mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, lub tzw, mali podatnicy.
 

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego dochód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro.

 
Podatnicy Ci mogą stosować jednorazową amortyzację do limitu 50.000 euro w skali roku.
Środki trwałe, do których stosuje się te przepisy obejmują grupy od 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych:
 
 • kotły i maszyny energetyczne (grupa 3),
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4),
 • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5),
 • urządzenia techniczne (grupa 6),
 • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych (grupa 7),
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8).
 

CO MÓWIĄ PRZEPISY?

 

W ramach tych przepisów z jednorazowej amortyzacji może skorzystać każdy podatnik, u którego nakłady na środki trwałe w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł, ale nie przekroczyły 100.000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą dokonać corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100.000 zł. Należy przy tym spełnić poniższe warunków:

 • wartość początkowa środka trwałego osiągnie minimum 10.000 zł;
 • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w danym roku podatkowym wyniesie co najmniej 10.000 zł.

Przepisy te dotyczą fabrycznie nowych środków trwałych należących do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych nabytych w roku podatkowym oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

JAK TO DZIAŁA?

 

Mam dla Was prosty przykład:
Przedsiębiorca kupuje 3 zestawy komputerowe za 15.000 zł netto dla swoich pracowników. Może on podjąć decyzję o amortyzowaniu go metodą jednorazową. Oznacza to, że dokona jednokrotnego odpisu amortyzującego stawką 100%, więc w roku, w którym kupił komputery będzie mógł zaliczyć pełne 15.000 zł w koszty.

Drugą możliwością jest skorzystanie przez przedsiębiorcę z podstawowej metody amortyzacji, a mianowicie metody liniowej. Oznacza to, że będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych komputerów stawką 30% na rok, co z kolei oznacza, że przez 40 miesięcy będzie mógł co miesiąc zaliczyć 375,00 zł w koszty.

Która metoda jest korzystniejsza dla firm, którym zależy na kosztach?
 
Chyba nie macie wątpliwości?

Choć dla dużych przedsiębiorstw, które w pierwszym etapie prowadzenia działalności ponoszą duże koszty, a potem mają ich mniej. Rozłożenie ich w czasie za pomocą amortyzacji może okazać się więc korzystniejszą opcją. Za każdym razem przy wyborze metody amortyzacji, należy przemyśleć wszystkie za i przeciw, aby dokonać najlepszego wyboru. Niekiedy, gdy chcemy starać się o kredyt, potrzebując wyższe dochody w firmie, mimo wszystko lepiej skorzystać z amortyzacji wartości w czasie 😉
 
 


Masz pytania dotyczące jednorazowej amortyzacji lub po prostu środków trwałych? Nie wiesz jaką metodę amortyzacji wybrać? Napisz do mnie! Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania ?