Startujemy z nową firmą – ULGA NA START

Ulga dla nowych przedsiębiorców

Ulga na start, to ulga przewidziana dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Ulga ta gwarantuje nowym przedsiębiorcom zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Obowiązuje ona od 30 kwietnia 2018. Jednak, czy faktycznie skorzystanie z niej jest opłacalne?

Kto może skorzystać z ulgi?

Do skorzystania z ulgi uprawnione są osoby fizyczne, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej, jak również takie, które podejmują działalność ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Osoby te nie mogą jednak świadczyć czynności na rzecz byłego pracodawcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, jeżeli pokrywają się one z czynnościami świadczonymi w ramach ustanego stosunku pracy.

Do skorzystania z ulgi przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do ZUS z kodem 05 40 na druku ZUS ZZA.

Czy to na pewno same korzyści?

Ulga na start, na pewno pozwala zaoszczędzić środki, które byłby przeznaczone na opłacenie składki społecznej i przeznaczyć je na początkowy rozwój działalności gospodarczej. Podatnik w trakcie Ulgi na start może korzystać z publicznej służby zdrowia – pójść bezpłatnie do lekarza, do szpitala czy na rehabilitację, ponieważ w całości będzie opłacał składkę zdrowotną.

Jednak brak opłacania składek społecznych – w tym dobrowolnej składki chorobowej i wypadkowej, przez pierwsze 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej, eliminuje przedsiębiorcy prawo do skorzystania z zasiłku w razie wypadku lub choroby. Oczywiście taka osoba nie będzie odkładała kapitału na emeryturę przez ten okres. Chociaż, czy pokolenie dzisiejszych 20-30latków ma szansę na otrzymanie tego świadczenia w przyszłości? Różne są zdania ekspertów na ten temat. My trochę w to wątpimy i uważamy, że zaoszczędzone pieniądze lepiej zbierać na przyszłość we własnym zakresie 🙂

Kontrowersyjna interpretacja ZUSu

W zeszłym tygodniu Oddział ZUS w Gdańsku wydał decyzję (nr 285 DI/100000/43/822/2018), w której wskazał, że za osoby korzystające z ulgi na start w oparciu o zawartą umowę o współpracę należy opłacać składki ZUS. ZUS wskazał, że osoba, która nabywa takie usługi, powinna naliczyć i opłacić składki ZUS od kwoty z faktury wystawionej przez osobę korzystającą z ulgi.

Oczywiście wszystkie komunikaty, które pojawiały się na stronie ZUSu czy Ministerstwa Rozwoju od momentu wejścia w życie Ulgi na start wyraźnie wskazywały, że osoby z niej korzystające nie będą musiały opłacać składek społecznych przez pół roku.

Powyższa Interpretacja wywołała nie małe zamieszanie. Zaczęły pojawiać się w różnorodne interpretacje przepisów ustaw. Główną przyczyną tego bałaganu jest brzmienie art 8 ust 6a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art.18 ust. 1 ustawy z dia 6 marca 2018 r – Prawo przedsiębiorców.

Wynika z niego, że mimo to, że osoby korzystające z Ulgi na start, widnieją w CEIDG, mają nadany NIP i REGON, są pełnoprawnymi przedsiębiorcami, nie są przedsiębiorcami dla ZUSu. Powyższy przepis jest dość kontrowersyjny i tak na prawdę wszystko zależy od tego jak zostanie on zinterpretowany przez ZUS w odniesieniu do konkretnych wniosków o indywidualne interpretacje.

Stanowisko ZUS i Ministerstwa

Źródło: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulga-na-start-zawsze-bez-skladek/1826497

Jak czytamy, w oficjalnym komunikacie ZUS w powyższym przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń. Zleceniodawcy, nie mają więc obowiązku płacenia składek za kontrahentów korzystających z Ulgi na start. ZUS podkreślił, że interpretacja z Gdańska, została wydana w indywidualnej sprawie i dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, który o nią wystąpił.

Źródło: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/zasady-korzystania-z-ulgi-na-start/

Również Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii potwierdziło w komunikacie powyższe stanowisko ZUS.

Podsumowanie

Podsumowując, z Ulgi na start mogą skorzystać nowi przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie prowadzili działalności gospodarczej, lub minęło 60 miesięcy od ostatniego prowadzenia przez nich działalności. Ulga uprawnia do zwolnienia z opłacania składek społecznych do ZUS przez okres 6 miesięcy.

Przedsiębiorcy, z którymi współpracują takie osoby, nie muszą naliczać i odprowadzać składek ZUS od otrzymanych faktur, jeżeli przedmiot usługi jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, a także osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

Oczywiście skorzystanie z Ulgi na start nie wyłącza możliwości po upływie pół roku, skorzystania z preferencyjnych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców przez kolejne dwa lata. Jeżeli dołączymy do tego nowość od 2019 roku, jakim jest mały ZUS – wysokość składki społecznej uzależniona od przychodów z działalności, może się okazać, że w przypadku małych przedsiębiorców, nie będą oni musieli opłacać pełnych składek ZUS przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Macie jakieś pytania? Chętnie pomożemy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości 🙂 Zapraszamy do kontaktu!