WSPÓŁPRACA

Jesteśmy biurem rachunkowym z Poznania, które tworzą księgowi z wykształcenia, zawodu i zamiłowania.

Powierzając nam księgowość swojej firmy zyskajcie kompleksową oraz profesjonalną usługę księgową wykonywaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczamy wszystkie formy opodatkowania (ryczałt, KPiR, pełna księgowość) działając na rynku poznańskim oraz online na terenie całej Polski!

Rozpocznij z nami owocną współpracę!

Pomagamy osobom pracującym na umowę o pracę przejść na samozatrudnienie.

Tworzymy, generujemy i wysyłamy pliki JPK – posiadamy duże doświadczenie w tej dziedzinie!

NASZA OFERTA

Księga Przychodów i Rozchodów

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • księgowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia;
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT oraz deklaracji podatku od towarów i usług;
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe;
 • reprezentacja klienta przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej;
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla pracowników

Księgi Rachunkowe

 • prowadzenie pełnej księgowości firmy – ksiąg handlowych;
 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • przygotowanie zasad (polityki) rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego;
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz deklaracji podatku od towarów i usług;
 • rozliczanie operacji na rachunkach bankowych;
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie

ZAPYTAJ NAS O WYCENĘ