Przypominajki ksi臋gowe na Nowy Rok

Dzie艅 dobry w Nowym Roku 2020 馃檪

Na bazie szkole艅 oraz wydanych ostatnio wyja艣nie艅 i interpretacji podatkowych mam dla Ciebie kilka przypominajek na Nowy Rok.

Przekazywanie dokument贸w ksi臋gowych

W zwi膮zku z interpretacjami, jakie zacz臋艂y pojawia膰 si臋 w urz臋dach skarbowych, nale偶y wyeliminowa膰 sytuacje, w kt贸rych przekazujesz swojemu ksi臋gowemu w danym miesi膮cu dokumenty kosztowe dotycz膮ce miesi臋cy poprzednich.

Np. w maju z dokumentami za kwiecie艅 przekazujesz tak偶e dwie faktury kosztowe ze stycznia. Do tej pory takie faktury mog艂y wskoczy膰 w koszty w miesi膮cu, w jakim trafi艂y do biura rachunkowego. Natomiast obecnie urz臋dy wymagaj膮 od ksi臋gowych tworzenia korekt poprzednich okres贸w.

W przytoczonym przyk艂adzie konieczna by艂aby korekta ksi臋gowa艅 stycznia, przelicze艅 podatk贸w do zap艂aty, a tak偶e korekt wszystkich kolejnych miesi臋cy, a偶 do kwietnia. Kiedy znajdziesz takie sp贸藕nione dokumenty, nale偶y je dostarczy膰 do ksi臋gowego bez zb臋dnej zw艂oki, nie czekaj膮c na kolejny miesi膮c rozliczeniowy.

W skr贸cie: przy przekazywaniu dokument贸w w lutym za stycze艅, powinny trafi膰 do biura wszystkie faktury kosztowe jakie maj膮 dat臋 wystawienia styczniow膮. Nawet te otrzymane w lutym.

Odliczenie VAT od faktur kosztowych

Zwr贸膰 uwag臋 na faktury kosztowe z datami wystawienia pod koniec miesi膮ca kalendarzowego.

Mo偶esz obni偶y膰 podatek VAT od sprzeda偶y o kwot臋 podatku naliczonego z faktur zakupu w rozliczeniu:

  • za okres, w kt贸rym powsta艂 obowi膮zek podatkowy u sprzedawcy (dostawa towaru, wykonanie us艂ugi);
  • jednak nie wcze艣niej ni偶 w rozliczeniu za okres, w kt贸rym otrzyma艂 t膮 faktur臋.

Wynika z tego, 偶e w przypadku ujmowania faktur zakupowych w deklaracji VAT, data otrzymania faktury jest bardzo wa偶na. Szczeg贸lnie w przypadku faktur wystawianych przez kontrahent贸w na koniec miesi膮ca. Warto zwr贸ci膰 na to uwag臋 i np. oznacza膰 poszczeg贸lne faktury dat膮 ich wp艂ywu przed ich przes艂aniem do ksi臋gowej.

艁膮cz膮c ten aspekt z punktem powy偶ej: je偶eli faktura jest wystawiona w styczniu, jednak trafia do Ciebie w lutym, nale偶y j膮 dostarczy膰 do ksi臋gowego z dokumentami za stycze艅, jednak z adnotacj膮, i偶 wp艂yn臋艂a w lutym. W ten spos贸b w odpowiednim terminie ksi臋gowa ujmie tak膮 faktur臋 w kosztach w styczniu, a VAT odliczy w lutym.

Aktualizacja wpisu w CEIDG

Przypominam r贸wnie偶 o konieczno艣ci zg艂oszenia firmowego numeru rachunku bankowego w CEIDG.

Nale偶y zg艂osi膰 go we wniosku CEIDG z podaniem nazwy banku oraz numeru konta.
Jest to szczeg贸lnie istotne w przypadku wniosk贸w o jakiekolwiek zwroty podatk贸w. Urz膮d prze艣le pieni膮dze w艂a艣nie na rachunek bankowy zg艂oszony w CEIDG.

Zmian w CEIDG mo偶na dokona膰 za pomoc膮 portalu https://wws.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ loguj膮c si臋 profilem zaufanym.

Koszty firmowe

Kosztami uzyskania przychodu s膮 z definicji wydatki ponoszone w celu osi膮gni臋cia przychod贸w, zachowania albo zabezpieczenia 藕r贸d艂a przychod贸w. Co wa偶ne, ustawodawca wskazuje, 偶e wydatek poniesiony przez podatnika musi zosta膰 przez niego zap艂acony. Tj. w ostatecznym rozrachunku wydatek musi zosta膰 pokryty z zasob贸w maj膮tkowych podatnika. Nie mo偶e zap艂aci膰 za nie nikt inny poza podatnikiem.
Ksi臋gowy otrzymuje od Ciebie dokumenty, kt贸re ma wpisa膰 w koszty i sprawdza je zazwyczaj jedynie pod wzgl臋dem merytorycznym – czy dany wydatek mo偶e by膰 kosztem pod k膮tem ustawy o podatku dochodowym.

Istotne jest tu ewentualne udowodnienie poniesienia kosztu przez firm臋. Zalecam w tym zakresie zapisywanie miesi臋cznych wyci膮g贸w bankowych lub potwierdze艅 zap艂at do poszczeg贸lnych faktur. Szczeg贸lnie w przypadku dokonywania p艂atno艣ci z prywatnego konta, aby w przypadku ewentualnych kontroli by膰 na to przygotowanym. Zwr贸膰 na to uwag臋 szczeg贸lnie przy zmianie banku, aby mie膰 dost臋p do historii konta lub zapisa膰 j膮 sobie w trwa艂y spos贸b na przysz艂o艣膰. Kontrola mo偶e si臋 pojawi膰 do 6 lat wstecz.

Bia艂a lista podatnik贸w VAT 鈥 jak z niej korzysta膰?

Bia艂a lista i split payment

W przed艣wi膮tecznym wpisie, przypomina艂am o zmianach w przepisach od stycznia w kontek艣cie bia艂ej listy podatnik贸w VAT oraz split payment. Chcia艂am jeszcze zaznaczy膰, 偶e po Twojej stronie le偶y samodzielnie sprawdzanie kontrahent贸w pod wzgl臋dem bia艂ej listy (czynny podatnik VAT oraz numer rachunku bankowego) oraz obowi膮zku p艂atno艣ci split payment, w momencie zap艂aty faktury. Zapewne ksi臋gowa wszystkie faktury, jakie od Ciebie otrzyma na kwot臋 ponad 15.000,00 z艂 b臋dzie uznawa膰 jako sprawdzone pod wzgl臋dem bia艂ej listy podatnik贸w VAT oraz zap艂acone zgodnie z zasadami split payment i ksi臋gowa膰 w koszty uzyskania przychod贸w. B臋dzie te偶 odlicza膰 podatek VAT od wszystkich faktur, uznaj膮c, 偶e kontrahenci s膮 czynnymi podatnikami VAT. Wa偶ne jest uwzgl臋dnienie przez Ciebie na fakturze informacji, 偶e kwota ponad 15.000,00 z艂 nie powinna by膰 kosztem w firmie, bo p艂atno艣膰 wykona艂e艣 b艂臋dnie lub VAT nie mo偶e by膰 odliczony.

Obowi膮zkowy split payment

Zatrudnienie student贸w

Urz臋dy skarbowe przy kontroli um贸w zlece艅 podpisanych ze studentami zacz臋艂y wymaga膰 od przedsi臋biorc贸w posiadanie nie tylko ksera aktualnej legitymacji studenckiej osoby zatrudnionej, ale r贸wnie偶 za艣wiadczenia z uczelni o studiowaniu. Z racji takich wymog贸w, sugeruj臋 przekazanie wszystkim zatrudnionym i przysz艂ym wsp贸艂pracuj膮cym studentom informacji o konieczno艣ci przyniesienia tego dokumentu. Uczelnie wydaj膮 je bez problem贸w, a w przypadku ewentualnej kontroli b臋dziesz mie膰 spokojn膮 g艂ow臋.

NIP na paragonie 2020

Uproszczone faktury do 450 z艂

W zwi膮zku z obowi膮zkiem wystawiania paragonu z NIP sprzedawcy od nowego roku zacz臋li coraz cz臋艣ciej stosowa膰 instytucj臋 uproszczonych faktur. Mianowicie, je偶eli urz膮dzenie fiskalne sprzedawcy pozwala na wystawienie paragonu z nadrukowanym numerem NIP nabywcy – paragon taki do kwoty 450 z艂 brutto mo偶emy traktowa膰 jako uproszczon膮 faktur臋. Na jego podstawie zaksi臋gowa膰 koszt oraz ewentualnie odliczy膰 podatek VAT.

Zmiany w przepisach od 2020 roku

Pob贸r podatku do 26. roku 偶ycia

W 2020 roku zwolnienie z podatku dochodowego od os贸b fizycznych (PIT) dla os贸b do 26. roku 偶ycia obejmie przychody z tytu艂u umowy o prac臋 oraz z umowy zlecenia do wysoko艣ci 85 528 z艂. Do przychod贸w uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. zwolnienie wskoczy automatycznie przy obliczaniu zaliczek na podatek. Pracownicy lub zleceniobiorcy, kt贸rzy nie chc膮 korzysta膰 ze zwolnienia powinni z艂o偶y膰 pisemny wniosek o pob贸r zaliczek bez zastosowania zwolnienia z podatku – odr臋bnie dla ka偶dego roku podatkowego. Mamy zatem odwrotn膮 sytuacj臋 ni偶 w roku poprzednim – trzeba z艂o偶y膰 o艣wiadczenie, je偶eli chce si臋 odprowadzi膰 podatek na bie偶膮co.

Wynagrodzenie minimalne

Od stycznia 2020 minimalne wynagrodzenie w przypadku stosunku pracy wynosi 2.600 PLN brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa 17,00 PLN brutto.

Ulga na z艂e d艂ugi w podatku dochodowym

Do ko艅ca 2019 roku ulga na z艂e d艂ugi obowi膮zywa艂a jedynie w odniesieniu do podatku VAT. W sytuacji, gdy nasz d艂u偶nik nie zap艂aci艂 nam faktury i min臋艂o 90 dni od terminu p艂atno艣ci, jako wierzyciel mogli艣my obni偶y膰 VAT nale偶ny (od sprzeda偶y). Natomiast d艂u偶nik musia艂 skorygowa膰 odliczony VAT z tytu艂u niezap艂aconej w terminie p艂atno艣ci faktur.

Od 2020 roku do tych przepis贸w do艂膮czy艂a ulga na z艂e d艂ugi w odniesieniu do przychod贸w i koszt贸w. Wierzyciele zyskali mo偶liwo艣膰 pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwot臋 wierzytelno艣ci, je偶eli wierzytelno艣膰 ta nie zosta艂a uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ci膮gu 90 dni od dnia up艂ywu terminu jej p艂atno艣ci okre艣lonego w umowie lub fakturze. Natomiast d艂u偶nik, kt贸ry nie zap艂aci faktury w terminie 90 dni od daty terminu p艂atno艣ci b臋dzie musia艂 skorygowa膰 swoje koszty i zap艂aci膰 wy偶szy podatek do urz臋du.

Z powy偶szego wzgl臋du, ka偶dorazowo, gdy jako sprzedawca b臋dziesz chcie膰 skorzysta膰 z ulgi (pomniejszy膰 sobie podatki) konieczne b臋dzie zg艂oszenie tego do ksi臋gowego. G艂贸wnie ze dlatego, 偶e wymaga to dokonania odpowiednich przeksi臋gowa艅 w ewidencjach. I z drugiej strony, je偶eli jako nabywca nie op艂acisz faktury i minie 90 dni od terminu p艂atno艣ci, ustawa nak艂ada na Ciebie obowi膮zek dokonania korekty podatk贸w, co r贸wnie偶 nale偶y zg艂osi膰.

Ksi臋gowi w wi臋kszo艣ci przypadk贸w nie maj膮 dost臋pu do wyci膮g贸w bankowych i rozlicze艅 z kontrahentami i nie mog膮 tego weryfikowa膰 samodzielnie.

Obni偶ka PIT do 17%

Zmiany w rozliczeniu podatk贸w

Pami臋taj, 偶e od pocz膮tku nowego roku mo偶esz zmieni膰 form臋 op艂acania podatku dochodowego z liniowego (19%) na skal臋 podatkow膮 (obecnie 17%, potem 32%). Jak r贸wnie偶 rozliczenie miesi臋czne podatku dochodowego/VAT na kwartalne – albo na odwr贸t.

Co艣 Ci臋 zaskoczy艂o? Nie mia艂e艣 o czym艣 poj臋cia? Daj zna膰, czy podane informacje by艂y dla Ciebie pomocne 馃檪 w razie pyta艅 – po prostu pytaj!