Obniżka PIT do 17%

a raczej do 17,75% w 2019 roku

17 września 2019 roku Prezydent podpisał ustawę, która zmienia m.in. stawkę podatku dochodowego dla osób fizycznych.

Zmieniło się tym samym wyliczanie podatku w przypadku skali podatkowej. Nowa skala podatkowa wygląda następująco:

projekt ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Przepisy mają wejść w życie od 1 października 2019 roku, jednak powyższa skala podatkowa będzie obowiązywała tak naprawdę dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Skala podatkowa do obliczenia podatku za 2019 roku będzie następująca:

projekt ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku

PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Podpisana ustawa wprost wskazuje, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to za ostatni kwartał 2019 roku będziesz płacić zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%. Dopiero od stycznia 2020 będziemy mogli stosować stawkę 17%.

Skąd stawka 17,75%?

Pomysłodawcy wymyślili sobie, że końcówka 2019 roku będzie policzona jako średnia stawka z całego roku. Z jakiego względu? Kto to wie ?

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy:

“Tak ustalona stawka podatku (17,75%) uwzględnia fakt, iż za trzy kwartały 2019 r. (od stycznia do września) najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi 17%. W skali całego roku 2019 daje to obniżkę o 0,25 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego. Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.”

Jak dla mnie obniżka o 0,25% nie wpłynie znacząco na płacone podatki, a spowoduje tylko wiele problemów: zmiany w programach księgowych, zmiany na deklaracjach rocznych, stosowanie przepisów przejściowych przez 3 miesiące i potem ponowna zmiana w obliczaniu podatku do zapłaty ? księgowe będą miały dużo roboty!

Obniżony PIT dla pracowników

W odniesieniu do zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, ustawa wskazuję, że należy już od 1 października 2019 roku stosować stawkę 17%.

Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może naliczać mu za te ostatnie 3 miesiące roku 2019 stawkę 17,75%.

Uwaga! Mimo powyższego zapisu w swoim zeznaniu rocznym, jako pracownik będziesz musiał obliczyć podatek według stawki 17,75% – średni podatek z całego roku!

Co w tym przypadku jest lepsze?

Jak zazwyczaj bywa w takich sytuacjach – to zależy 🙂

Musimy rozpatrzeć dwa przypadki.

  1. Pracujesz od stycznia lub dłużej (w jednej lub w kilku firmach, ważne że nie miałeś przerwy w zatrudnieniu). Za pierwsze 3 kwartały 2019 pracodawca naliczał Tobie 18% podatku. Za ostatni kwartał rozliczy 17%. Średnia z całego roku da 17,75%, więc nie musisz składać oświadczenia w swojej firmie. Bez stresu uwzględnisz podatek 17,75% w swoim zeznaniu rocznym 🙂 Jeżeli jednak złożysz oświadczenie dostaniesz niższe wynagrodzenie, a z zeznania rocznego wyjdzie Tobie zwrot nadpłaty.
  2. Pracujesz krócej niż rok i nie złożysz oświadczenia. Skoro pracujesz której niż rok (podpisałeś swoją pierwszą umowę w tym roku np. w marcu) może się okazać, że będziesz musiał dopłacić podatek po rozliczeniu rocznym. Pracodawca za ostatnie 3 miesiące roku będzie naliczał Tobie 17% podatku.

    Przypomnę, że podatek 17,75% jest liczony jako średnia z całego roku (12 miesięcy). Dla Ciebie średnia z 10 miesięcy (zatrudnienie od marca) wyjdzie niższa niż 17,75%. W zeznaniu rocznym po uwzględnieniu podatku 17,75% może wyjść niedopłata.

    Choć w tym przypadku wszystko zależy też od tego, czy miałeś jeszcze jakieś inne umowy. Jednak dla bezpieczeństwa zalecałabym złożenie oświadczenia 🙂

Przy minimalnej krajowej 2.250,00 zł brutto wynagrodzenie przy 17% podatku wzrośnie o całe 40,00 zł!

Wzrost kosztów uzyskania przychodów

Należałoby też zaznaczyć, że ta sama ustawa podwyższa tez koszty uzyskania przychodów dla pracowników.

Po zmianach, pracownicze koszty uzyskania przychodów zwiększą się prawie dwukrotnie, i wyniosą:

  • 250 zł miesięczne – obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (pracownicy dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł.

Podwyższa ta również spowoduje podniesienie wynagrodzenia dla pracownika.

Zmiany, zmiany, zmiany

Konkluzja jest taka, że tak naprawdę obniżka PIT do 17% w 2019 roku będzie dotyczyła tylko i wyłącznie osób, które cały rok przepracowały na umowie o pracę. Pozostali pracownicy i przedsiębiorcy muszą poczekać do przyszłego roku na dobrą zmianę 🙂