Podatek dochodowy – jak go liczyć?

Czary mary i podatek do zapłaty

Brałam udział w otwarciu wielu działalności gospodarczych (większość z tych firm to moi klienci) i patrzyłam na to, z jakimi problemami się brykają i jakie księgowe sprawy ich nurtują.

Jedną z nich jest podatek dochodowy. A właściwie to: “Patrycja, ale skąd ten podatek? Nie rozumiem.”

Właśnie. Mimo wszechobecnemu przekonaniu, nie uprawiam czarnej magii 🙂 Po to zasypiam z ustawą na poduszce, żeby wszystko zgodnie z nią obliczać.

Przychody, koszty i dochód

W artykule dotyczącym podstawowych pojęć związanych z prowadzeniem firmy, wyjaśniałam co tą są przychody i koszty i czym jest dochód firmy.

Otwierasz firmę? To definicje, które powinieneś znać

Częstym przypadkiem, jest mylenie przez przedsiębiorców pojęć przychodu i dochodu. To co zarabiamy (nasza sprzedaż) to przychód. Natomiast dochód to nadwyżka przychodów nad kosztami (wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą), jakie ponosimy.

Im więcej wydajemy w związku z prowadzeniem firmy, tym dochód mamy niższy. Właśnie od dochodu wyliczany jest podatek. W takim razie im niższy dochód, tym niższy podatek.

Schemat obliczania podatku dochodowego

Przechodząc do konkretów -> przedstawię schemat obliczenia podatku dochodowego na dwóch przykładach.

Przykład 1

Pani Kasia właśnie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i korzysta z ulgi na start. Płaci więc tylko składkę zdrowotną ZUS. W związku z tym, ze jeszcze przed otwarciem firmy, zbudowała sobie bazę klientów, od pierwszego dnia zaczęła sprzedawać swoje produkty. W pierwszym miesiącu osiągnęła przychód w kwocie 5.000,00 zł oraz poniosła koszty na kwotę 1.500,00 zł. Wyliczenie podatku dochodowego oblicza się więc następująco:

1) Kwota z wystawionej faktury (sprzedaż)5.000,00 zł
2) Koszty firmowe 1.500,00 zł
3) Ubezpieczenie społeczne ZUS

(w przykładzie nie występuje)
0,00 zł
4) Dochód do opodatkowania (1-2-3) 3.500,00 zł
5) Stawka podatku dochodowego18%
6) Podatek należny (4*5) 630,00 zł
7) Kwota wolna od podatku (z ustawy):556,02 zł
8) Podatek (6-7) 73,98 zł
9) Możliwa do odliczenie część

ubezpieczenia zdrowotnego ZUS
0,00 zł
10) Podatek do zapłaty (8-9) 74,00 zł
Ważne!

Zwróć uwagę, że mimo iż Pani Kasia podlega pod ubezpieczenie zdrowotne, to w pierwszym miesiącu nie odliczamy składek zdrowotnych ZUS od podatku. Dlaczego? Z tego względu, że składki ZUS możemy odliczyć dopiero w miesiącu, w jakim zostały zapłacone.

ZUS płacimy do 10 dnia następnego miesiąca za dany miesiąc. Z tego względu pierwsze ubezpieczenie zdrowotne, będzie można odliczyć dopiero w 2 miesiącu prowadzenia firmy ( w miesiącu zapłaty składek za pierwszy miesiąc).

Podatek do zapłaty wyniósł 74,00 zł. Jednak Pani Kasia nie musi opłacać tego podatku. Zdziwieni? 🙂 Ze względu na nowelizację przepisów zgodnie z art. 44 ust. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma ona obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, do momentu gdy jej kwota nie przekroczy 1.000,00 zł.

Przykład 2

Ta sama Pani Kasia, po pół roku prowadzenia działalności gospodarczej przeszła na preferencyjne składki ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Przez 8 miesięcy prowadzenia firmy osiągnęła przychody w kwocie 55.000,00 zł i poniosła koszty w kwocie 26.000,00 zł. Podatek za 8 miesiąc będzie kształtował się następująco:

1) Kwota z wystawionych faktury (sprzedaż)55.000,00 zł
2) Koszty firmowe 26.000,00 zł
3) Ubezpieczenie społeczne ZUS

(1 miesiąc)
213,57 zł
4) Dochód do opodatkowania (1-2-3) 28.786,43 zł
5) Stawka podatku dochodowego18%
6) Podatek należny (4*5) 5.181,56 zł
7) Kwota wolna od podatku (z ustawy):556,02 zł
8) Podatek (6-7) 4,625,54 zł
9) Możliwa do odliczenie część

ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ( 7 miesięcy)
2,063,46 zł
10) Zaliczki wpłacone w poprzednich

miesiącach
0,00 zł
10) Podatek do zapłaty (8-9) 2.562,00 zł
Ważne!

Jak widać, dopiero w 8 miesiącu prowadzenia firmy zaczęliśmy odliczać zapłacone składki społeczne ZUS.

Najważniejszą rzeczą przy wyliczaniu podatku, jest fakt, że zawsze liczymy go narastająco. Obliczając podatek za 8 miesiąc prowadzenia firmy, dodajemy do siebie wszystkie przychody i koszty z całych 8 miesięcy. Na koniec od podatku, jaki wychodzi nam do zapłaty możemy odjąć zapłacone we wcześniejszych miesiącach zaliczki. Wtedy wychodzi nam do zapłaty podatek za dany miesiąc.

Co jak kosztów jest więcej?

Może się tak zdarzyć, że w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy będziemy mieć więcej kosztów niż przychodów. Występuje wtedy strata podatkowa, czyli kwota na minusie. Skoro na minusie, to podatek dochodowy nie wystąpi.

Ze stratami należy jednak uważać. Gdy występują przez dłuższy czas w firmie, jak np. 2-3 lata, urząd skarbowy może zainteresować tą sytuacją i zapytać: “Skąd przedsiębiorco miałeś pieniążki na inwestycje, skoro firma wciąż przynosi straty?” 🙂

Nie takie czary mary

Jest kilka zasad, o których trzeba pamiętać przy wyliczaniu podatku. Jednak przy prowadzeniu firmy dobrze jest mieć ogólne pojęcie jak się to liczy. Pomoże Wam to na pewno świadomiej prowadzić firmę.