Wszystko co musisz wiedzieć o ZUS część III – Mały ZUS PLUS


AKTUALIZACJA

11 stycznia 2021

Artykuł powstał w 2020 roku, kiedy to mały zus plus był nowością. Wtedy też obowiązywały poniższe terminy zgłoszeń do tej ulgi. Aktualnie, jeżeli spełniasz warunki i nie korzystałeś wcześniej z Małego Zusu Plus, czas na przerejestrowanie się masz do końca stycznia br. Jeżeli termin ten wypada w weekend, wtedy obowiązuje pierwszy dzień roboczy lutego.


Mały ZUS PLUS – czy tylko dla małych firm?

Omówiliśmy już ulgę na start, składki preferencyjne i przyszedł czas na kolejną ulgę w ZUS, z której możesz skorzystać jako przedsiębiorca. Oczywiście po spełnieniu określonych warunków, o których za chwilę.

Wszystko co musisz wiedzieć o ZUS – cześć II składki preferencyjne

Czym jest mały ZUS plus?

Tak, jak w przypadku wcześniejszych ulg, “zniżka” dotyczy tylko składek społecznych ZUS. Składki zdrowotne pozostają bez zmian i są płacone w pełnej wysokości. Mały ZUS PLUS polega na opłacaniu składek społecznych obliczanych od wykazanego dochodu.

Kiedy skorzystasz z małego ZUSu plus?

  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie mógł przekroczyć 120.000 zł – jeśli prowadziłeś tę działalność przez cały rok,
  • prowadzisz działalność gospodarczą co najmniej przez 60 dni,
  • nie wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • w poprzednim roku nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
  • w poprzednim roku nie rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT.

Jak długo można korzystać z ulgi?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Obliczenie podstawy do wyliczenia składek

Podstawą do obliczenia składek społecznych przy zastosowaniu tej ulgi jest tzw. “najniższa podstawa”. Aby ją wyliczyć, musisz przejść przez 3 kroki:

  • Ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:
  • Pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5.
  • Porównaj otrzymany wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Twoja najniższa podstawa musi mieścić się między tymi 2 wartościami. Dlatego jeśli otrzymałeś niższy wynik niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje Cię najniższa podstawa wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przykład

Pani Kasia spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Jej roczny dochód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 40.000,00 zł. Prowadziła działalność przez 304 dni (2 m-ce działalność była zawieszona). Zatem jej przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej wynosi 3947,37 zł.

(40.000,00 / 304) x 30 = 3947,37 zł

Następnie przeliczamy otrzymany przychód przez współczynnik:

3947,37*0,5 = 1.973,69 zł

Wynik zaokrąglamy do pełnych złotych, czyli otrzymujemy kwotę 1.974 zł.

W 2020 roku 30% minimalnego wynagrodzenia to 680 zł. Natomiast 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to kwota 3.136,20 zł. Wyliczona podstawa mieści się więc w odpowiednim przedziale.

Składki możesz obliczać od otrzymanej podstawy, lub możesz zadeklarować ją wyższą. Pamiętaj, że wyższa podstawa to wyższe świadczenia emerytalne, rentowe czy chorobowe.

Wszystko co musisz wiedzieć o ZUS – część I składki

Zarejestruj się od 1 lutego 2020

Rejestracja do Małego ZUSu jest możliwa od 1 lutego 2020 roku. Przedsiębiorcy mają czas na zgłoszenie do 2 marca 2020.

Na co zwrócić uwagę?

Obliczenie dochodu: jeżeli w trakcie roku “wrzucasz” zapłacone składki ZUS społeczne w koszty, przy obliczaniu dochodu do małego ZUSu plus, musisz je dodać i tym samym powiększyć sobie dochód za zeszły rok!

Korzystałeś wcześniej z małego ZUSu: nie musisz rejestrować się ponownie do małego ZUSu plus – kod ubezpieczenia pozostaje ten sam i z automatu przechodzić na nową ulgę. Okres korzystania z małego ZUSu będzie wliczał się Tobie do limitu korzystania z Małego ZUSu plus!

Opłacanie niższych składek i ich konsekwencje:

“Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach przy obliczaniu okresów składkowych miesiące, w których składki były obliczone od podstawy niższej niż minimalna pensja, uwzględnia się tylko częściowo. Jeżeli składka jest odprowadzana przez cztery miesiące w kwocie wyliczonej od połowy minimalnego wynagrodzenia, to do okresu składkowego nie liczy się czterech miesięcy, lecz tylko dwa. Analogicznie, jeśli przedsiębiorca przez 20 lat będzie opłacał preferencyjne składki, to dla osiągnięcia minimalnej emerytury będzie musiał pracować dłużej, nawet o 10 lat, bo do okresu składkowego zaliczy tylko 10 lat.”

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Podsumowując: coś za coś

500+ na ZUS ➡️ dłuższy czas pracy ➡️ minimalna emerytura

Wyższe składki ZUS ➡️ krótszy czas pracy ➡️ wyższa emerytura

Masz pytania? Ciekawy przypadek? Śmiało pisz 🙂