Dodatkowe dni opieki na dziecko do 8 lat

Zdaję sobie sprawę, jak bardzo obecna sytuacja z panującym wirusem, komplikuje Wam życie. Szczególnie otrzymuje pytania od osób posiadających dzieci – jakie mają uprawnienia w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli? Tym bardziej, że zamknięcie szkół zostało przedłużone do świąt. W związku z tym Monika przygotowała dla Was wpis o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, jaki możecie otrzymać z ZUS.


Monika Miłoś

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, została wprowadzona specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią, dzięki której rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Zasiłek ten przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Aby go uzyskać, pracownik powinien złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy, zleceniobiorca – swojemu zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio do ZUS.

W oświadczeniu należy zawrzeć takie informacje jak dane wnioskodawcy, okres, w którym rodzic osobiście zajmował się dzieckiem jak również rachunek bankowy, w celu wypłacenia zasiłku.

Poniżej wzór formularza, który należy wypełnić, a następnie przekazać pracodawcy/zleceniodawcy:

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki można pobrać BEZPOŚREDNIO ZE STRONY ZUS.

Wszystko co musisz wiedzieć o ZUS część III – Mały ZUS PLUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 marca do 10 kwietnia, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19.

Okresu wypłaty zasiłku nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę zdrowym dzieckiem do lat 8. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Jest on wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to może o niego wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.


Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania.

Czy otrzymam zasiłek, jeżeli drugi rodzić wykonuje pracę zdalną z domu?

Oczywiście. Jak nazwa wskazuje – pracuje, nie może w tym czasie sprawować opieki nad dzieckiem. Z tego względu drugiemu rodzicowi przysługuje zasiłek.

Czy zasiłek przysługuje, gdy dzieckiem na co dzień opiekowała się babcia lub niania? Z powodu koronawirusa, odmówiła na ten moment pomocy.

Nie. Dodatkowy zasiłek przysługuje tylko w sytuacji, gdy nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszczało dziecko.

Czy jeżeli otrzymuje z pracy wynagrodzenie przestojowe, mogę jednocześnie wnioskować o zasiłek?

Nie. Obie sprawy się wykluczają. Możemy otrzymywać albo wynagrodzenie przestojowe (za gotowość do pracy, w przypadku zamknięcia firmy), albo zasiłek opiekuńczy z tytułu zamknięcie placówki oświatowej.

Za jakie dni wypełnić wniosek? Co z weekendami?

Można we wniosku podać cały okres opieki, albo wykluczyć z niego dni, takiej jak weekendy lub inne dni, gdy pozostali członkowie rodziny opiekowali się dzieckiem.


Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania 🙂