Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment już od 1 listopada 2019

Od 1 lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i posiadający rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK ma bezpłatny rachunek VAT (otwarty automatycznie, bez konieczność składania wniosków). Utworzono takie rachunki do wszystkich kont firmowych. Jeżeli korzystasz z prywatnego konta w działalności, takiego rachunku nie masz.

Podzielona płatność polega na tym, że kwotę netto z faktury przelewamy na zwykłe konto bankowe, natomiast kwotę VAT na rachunek VAT kontrahenta.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment) dotyczy wyłącznie transakcji:

 • między podatnikami posiadającymi rachunek VAT,
 • rozliczanych w polskiej walucie.

Rachunek VAT i środki na nim zgromadzone cały czas należą do Ciebie. Urząd skarbowy nie może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT, sprawuje jednak nadzór nad ich uwolnieniem.

Masz dostęp do tych środków i możesz na bieżąco:

 • regulować swoje zobowiązania wobec kontrahentów,
 • wpłacać zobowiązania podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.
Od 1 listopada split payment staje się obowiązkowy dla “branż szczególnie podatnych na nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT”.

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty,
 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).
Co skrywa tajemniczy załącznik 15?

Jest to 150 pozycji różnych towarów i usług, które powodują obowiązek stosowania split payment.

Są to między innymi:

 • komputery, telefony, aparaty, telewizory,
 • wyroby wykorzystywane w budownictwie,
 • różnego rodzaju odpady, paliwa,
 • usługi budowlane, okołobudowlane i remontowe,
 • sprzedaż części i akcesoriów do samochodów i motocykli.

Co to oznacza dla sprzedawcy?

W przypadku vatowca wystawiając fakturę na wartość brutto równą lub wyższą niż 15.000 zł należy sprawdzić, czy sprzedawane towary i/lub usługi znajdują się w zał. 15 Ustawy o VAT.

Jeżeli nie -> wystawiasz fakturę na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli tak -> na fakturze musisz umieścić dopisek “MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. W przepisach nie jest określone w jakiej formie ma być on umieszczony i w którym miejscu faktury go pokazać. Wystarczy wpisanie go np. w uwagach do faktury. Dopisek jest obowiązkowy, gdy choć jedna z pozycji z faktury znajduje się w zał. 15.

Brak dopisku będzie skutkował:

 • ustaleniem przez urząd dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającego na towary i usługi z zał. 15, które będą ujęte na fakturze – chyba, że kontrahent zapłaci za fakturę metodą podzielonej płatności mimo braku dopisku, wtedy przepisu się nie stosuje,
 • obowiązkiem poprawienia faktury, ponieważ zostanie ona uznana za wadliwą.

W przypadku sprzedaży objętej obowiązkowym split payment, aby kontrahent mógł zapłacić w ten sposób, musisz posiadać rachunek firmowy, do którego jest przypisany rachunek VAT. Tym samym posiadanie rachunku firmowego staje się obowiązkowe.

W przypadku nievatowca w roli sprzedawcy nic się nie zmienia. Faktury bez względu na ich wartość będziesz wystawiać jak dotychczas.

Jak wygląda sprawa z perspektywy kupującego?

Tutaj mocno się wszystko komplikuje. Nie ma różnicy, czy kupujący jest czynnym podatnikiem VAT, czy też nie jest vatowcem. Wszystkich obowiązują te same przepisy, ponieważ w ustawie jest mowa o “podatniku”, nie tylko o “podatniku VAT”.

Na początek, otrzymując fakturę od kontrahenta sprawdź jej wartość brutto.

Jeżeli wartość faktury brutto opiewa na kwotę równą lub wyższą niż 15.000 zł należy sprawdzić, czy choć jeden z kupowanych towarów i/lub usług znajduje się w zał. 15 Ustawy o VAT.

Jeżeli tak -> musisz zastosować przy płatności metodę split payment. Tą metodą możesz zapłacić tylko za towary i/lub usługi z zał. 15 lub za całą fakturę.

Aby wykonać płatność metodą podzielonej płatności konieczne jest posiadanie rachunku VAT. Jak już wspominałam rachunki VAT są zakładane automatycznie przez banki tylko do kont firmowych.

Powoduje to obowiązek posiadania konta firmowego do działalności.

Co jeżeli nie zastosujesz tej metody przy ww. płatności?

Może zostać na Ciebie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT przypadającego na towary i usługi z zał. 15, które będą ujęte na fakturze.

Za błędną płatność możesz także zostać obciążony dodatkową karą grzywny, z tytułu odpowiedzialności karno-skarbowej.  Dodatkowo od 1 stycznia 2020, kiedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, dana faktura będzie wyłączona z kosztów podatkowych.

Jeżeli nie -> tutaj ważne są 3 aspekty:

 • nie można zapłacić za taką fakturę gotówką – płatności za transakcje ponad 15.000 zł muszą być zapłacone przelewem, aby opłacona faktura mogła być kosztem w firmie,
 • można zapłacić za taką fakturę zwykłym dotychczasowym przelewem,
 • można zastosować DOBROWOLNĄ podzieloną płatność – co pozwoli uniknąć solidarnej odpowiedzialności i uruchomi ewentualne środki zgromadzone na posiadanym rachunku VAT.
Kiedy występuje solidarna odpowiedzialność?

Wystąpi ona wtedy, gdy sprzedawca nie rozliczy podatku VAT od zapłaconej faktury. Kupujący odpowiada wtedy solidarnie ze sprzedawcą, chyba że przy płatności zastosował metodę podzielonej płatności.

Co z płatnością kartą i płatnościami szybkimi przelewami, jak PayU?

Niestety takie płatności nie zostały wyłączone z obowiązkowego split payment. Jeżeli dana zapłata spełnia warunki obowiązkowej podzielonej płatności musi być zapłacona przelewem przy wykorzystaniu tej metody. W przeciwnym wypadku kupujący będzie narażony na sankcje i wyłączenie zakupów z kosztów. Na ten moment płatności kartą i szybkim przelewem nie da się podzielić. Należy zatem uważać przy płatnościach i za każdym razem sprawdzać wartość faktury oraz to, co kupujemy.

Przykład:

Idziemy zakupić materiały biurowe do hurtowni. Robimy zapasy na cały rok, więc w sumie wychodzi nam kwota ponad 15.000 zł na fakturze. Płacimy kartą firmową. Po miesiącu, po przekazaniu dokumentów dla księgowej okazuje się, że podczas zakupów zauważyliśmy telefon komórkowy w niezwykłej promocji i zakupiliśmy go razem z pozostałymi materiałami. Niewielka kwota – 600 zł. Nie ma znaczenia, ile kosztował telefon -> sprzedaż telefonu mieści się w załączniku 15 ustawy o vat i w przypadku, gdy cała faktura opiewa na wartość ponad 15.000 zł, co najmniej należność za telefon, powinna być ona opłacona metodą podzielonej płatności. Nie była – w takim wypadku jesteśmy narażeni na sankcje.

Oczywiście można tego uniknąć dzieląc faktury na kilka mniejszych, jednak trzeba mieć świadomość, co się kupuje. Sprzedawca ma w prawdzie obowiązek umieszczenia na takiej fakturze dopisku “metoda podzielonej płatności”, jednak brak go, nie zwalnia kupującego z odpowiedzialności za wykonanie prawidłowej płatności.

Jeżeli wartość faktury brutto opiewa na kwotę niższą niż 15.000 zł ->

fakturę możesz opłacić bez zmian, na dotychczasowych zasadach:

 • gotówką, kartą lub zwykłym przelewem
 • wykorzystując DOBROWOLNĄ podzieloną płatność – co pozwoli uniknąć solidarnej odpowiedzialności i uruchomi ewentualne środki zgromadzone na posiadanym rachunku VAT.

Wcześniejsze przepisy dotyczące split payment pozwalały jedynie na opłacanie podatku VAT z rachunku VAT, po 1 listopada będzie można z niego opłacać również podatki dochodowe i ZUS.

Jak dokonać płatności metodą split payment?

Od lipca zeszłego roku, kiedy split payment wszedł w życie i nie był obowiązkowy, niewielu przedsiębiorców się nim interesowało i niewielu wykonywało płatności z zastosowaniem tej metody.

Z tego względu poniżej chciałabym pokazać, jak dokonać przelewu taką metodą. Ja posiadam rachunek firmowy w banku ING i w każdym z banków widok może być inny, ale zasady są takie same.

W danych przelewu musimy podać:

 • kwotę brutto,
 • kwotę podatku VAT,
 • NIP odbiorcy oraz numer faktury.

Zachęcam do przetestowania tej metody, zanim będziesz do tego zobligowany, aby mieć pewność, że wszystko poszło w porządku.

Jeżeli po przeczytaniu artykułu i po zapoznaniu się z poradnikiem, nadal masz wątpliwości i jakieś pytania – pisz śmiało! Pomogę! 🙂