Biała lista podatników VAT

1 września 2019 r. zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT

Jest to wykaz informacji o podatnikach podatku VAT, zarówno czynnych, wykreślonych z rejestru podatników VAT jak i tych, którym odmówiono rejestracji. Ma on pomóc przedsiębiorcom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Dla każdego przedsiębiorcy, najbardziej istotne będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

Będą to te same numery rachunków bankowych, które przedsiębiorcy podali przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym albo w CEIDG.

Zaktualizuj swój numer rachunku bankowego

Sprawdź numery rachunków, z których korzysta Twoja firma – czy się zmieniły, a może w ogóle ich nie podałeś? Powinieneś zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym lub w CEIDG.

Po 1 stycznia 2020 r., w momencie kiedy zapłacisz swojemu kontrahentowi kwotę równą lub wyższą niż 15.000,00 zł na rachunek bankowy, który nie został podany w wykazie – nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej przekroczy ona kwotę 15.000,00 zł. Co ważne bez znaczenia będzie liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury.

Dodatkowo solidarnie będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności ze swoim kontrahentem za jego zaległości podatkowe w VAT (wynikające z tej transakcji).

Jak się przygotować?

Dane na “białej liście” będą aktualizowały się raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Z tego względu, szczególnie od 1 stycznia 2020 roku, ważne będzie sprawdzanie danych kontrahenta przed każdorazowym wykonaniem przelewu.

Biała lista podatników VAT – jak z niej korzystać?

Ważne, abyś sprawdził w urzędzie skarbowym (jeżeli prowadzisz spółkę) lub w CEIDG (w przypadku JDG) dane dotyczące rachunków bankowych firmy. W razie potrzeby szybko je zaktualizuj, aby Twoi kontrahenci nie mieli wątpliwości, czy wykonywać transakcje na konto bankowe Twojej firmy.

Nowy wykaz będzie zawierał informację, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Przed uwzględnieniem faktury w rejestrze VAT zakupu, musimy zweryfikować tą informację, ponieważ nie można odliczyć VATu z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego lub niezarejestrowanego do VAT.

Co jeżeli opłacę fakturę na błędny numer konta?

W przypadku wykonania przelewu na nieprawidłowy numer konta bankowego, będzie można uniknąć sankcji. Wtedy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu, należy poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Pamiętaj!

  • Po 1 września sprawdzaj swoich kontrahentów na białej liście podatników VAT – czy są czynnymi podatnikami VATu.
  • Po 1 września, w dniu wykonywania przelewu, sprawdzaj, czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli nie – wyjaśnij to ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności. Być może konieczna będzie poprawa faktury lub zmiana danych na białej liście przez kontrahenta.
  • Po 1 września, jeśli wystawiasz faktury powyżej 15.000,00 zł, sprawdź w wykazie czy numery rachunków twojej firmy są aktualne. Brak lub błędny numer rachunku naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić Tobie po 31 grudnia 2019.  
  • Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążą Cię sankcjami (okres przejściowy).