Twój indywidualny rachunek podatkowy

Jeden numer rachunku do płatności wszystkich podatków

Od 1 stycznia 2020 roku do Ciebie, jako przedsiębiorcy zostanie przypisany indywidualny numer rachunku bankowego do płatności podatku PIT i VAT. Wygenerowany on będzie na podobnych zasadach, jak obecne indywidualne numery kont do płatności ZUS.

Jak jest obecnie?

Obecnie płacisz poszczególne podatki na numery kont Twojego właściwego urzędu skarbowego. Na swojej stronie internetowej każdy urząd udostępnia numery przypisane do płatności poszczególnych podatków. W rezultacie na inny numer konta płacisz PIT, na inny VAT.

Na szczęście systemy bankowe ułatwiają Tobie sprawę. Gdy wybierasz w bankowości swój właściwy urząd, z automatu wyświetli się Tobie odpowiedni rachunek bankowy.

Właściwy Urząd Skarbowy dla jednoosobowej działalności

Jak to będzie od 1 stycznia 2020?

Od nowego roku wszystkie podatki opłacisz na jeden numer rachunku bankowego. Będzie to Twój prywatny numer, po którym urząd będzie mógł Cię zidentyfikować. Bez względu na to, czy będzie to PIT czy VAT, wszystko wpłacisz na jedno konto.

Wynika to z lipcowej zmiany do Ordynacji podatkowej.

Art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej

„Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy)”.

Z czego będzie składał się numer indywidualnego rachunku bankowego?

Struktura indywidualnego numeru rachunku podatkowego ma zawierać sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy. Ma on zawierać 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

  • LK – liczba kontrolna,
  • wartość 10100071 – stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
  • wartość 222 – stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • Y=1 – gdy podatnik użyje numeru PESEL,
  • Y=2 – gdy podatnik użyje NIP,
  • po znaku Y znajdzie się PESEL lub NIP podatnika,
  • na kolejnych pozycjach będą uzupełniane “0”, tak aby rachunek posiadał 26 znaków.
Sprawdź swój numer rachunku

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniono generator mikrorachunku podatkowego, gdzie już dziś możesz sprawdzić, jaki numer będzie obowiązywał Cię od stycznia 2020.

Generator mikrorachunku podatkowego

Wystarczy, że wpiszesz na stronie swój PESEL lub NIP i system wygeneruje Tobie indywidualny numer konta. Po wygenerowaniu sprawdź koniecznie, czy w numerze znajduje się Twój poprawny NIP lub PESEL, aby wpłata nie została przekazana na błędny numer konta.

Zmiany od stycznia 2020

Do 31 grudnia 2019 roku wszelkie przelewy podatkowe będziesz dokonywać na dotychczasowych zasadach. Od 1 stycznia bezwzględnie zastosujesz swój własny numer konta do wpłat PIT i VAT. Będzie to dotyczyło również podatków za 2019 rok, które będziesz opłacać w 2020 roku.

Najlepiej będzie, gdy na początku stycznia, zapiszesz swój indywidualny numer konta wśród np. “wzorcowych przelewów” na swoim firmowym rachunku bankowym 🙂