Dieta przedsiębiorcy, czyli jak nie stracić na wyjeździe służbowym

Wyjazd służbowy przedsiębiorcy – czy należy mi się dieta?

Samo słowo dieta – jakie jest Wasze pierwsze skojarzenie? Zmiana jadłospisu na lepszy, zdrowszy, bardziej kolorowy, który gwarantuje nam dobre samopoczucie i przy okazji uda się zrzucić kilka kilogramów ?

Jednak co ma przedsiębiorca do diety? Otóż w prawie pracy dieta to kwota należna pracownikowi za odbywaną z polecenia pracodawcy podróż służbową.

Jednak czy wiedzieliście, że diety należą się nie tylko pracownikom? Również przedsiębiorca odbywający podróż służbową ma prawo do pobrania diety.

Podróż służbowa przedsiębiorcy

Każdorazowe wykonywanie przez przedsiębiorcę czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki (stałe miejsce wykonywania tej działalności) jest podróżą służbową. Wynika z tego, że jeżeli przedsiębiorca codziennie dojeżdża do innej miejscowości aby świadczyć usługi, może on obciążyć koszty firmowe dietami wynikającymi z tych podróży.

Jedynym ograniczeniem jakie Ustawodawca przewidział w przypadku zaliczenia diet osób prowadzących działalność gospodarczą do kosztów uzyskania przychodu jest fakt, że ich wysokość nie może przekraczać wysokości diet przysługujących pracownikom, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dieta krajowa

Aktualnie stawka za jedną dobę podróży służbowej wynosi 30 zł. Przedsiębiorca może więc zaliczyć do kosztów podatkowych swojej firmy diety nie wyższej wysokości niż 30 zł za jeden dzień.

W celu ustalenia wysokości przysługującej diety przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę długość odbytej podróży. Stawki do wyliczeń wysokości diet dla podróży nie dłuższych niż jeden dzień wynoszą odpowiednio:

 • od 8 do 12 godzin – połowa diety: 15 zł;
 • powyżej 12 godzin – dieta w pełnej wysokości: 30 zł.

W przypadku podróży trwającej ponad dobę:

 • dieta w pełnej wysokości 30 zł za każdą pełną dobę;
 • połowa diety za dobę rozpoczętą, trwającą poniżej 8 godzin;
 • dieta w pełnej wysokości za dobę rozpoczętą, trwającą ponad 8 godzin.
Dieta zagraniczna

W przypadku wyjazdów zagranicznych przedsiębiorcy przysługuje dieta za dobę w wysokości obowiązującej dla danego państwa podróży zagranicznej.

Poniżej znajdują się przykładowe stawki diet w kilku krajach:

Kraj Wysokość diety
Czechy 41 EUR
Niemcy 49 EUR
USA 59 USD
Wielka Brytania 35 GBP
Włochy 48 EUR

Ustawodawca w przypadku diet zagranicznych wskazał jednak odmienne zasady naliczenia diet niż w przypadku podróży krajowych. Wysokość diety ustala się zatem według następującego klucza:

 • dieta w pełnej wysokości przysługuje za każdą pełna dobę podróży zagranicznej;
 • dieta w wysokości 1/3 diety przysługuje za niepełną dobę podróży zagranicznej trwającą do 8 godzin;
 • dieta w wysokości 50% przysługuje za niepełną dobę podróży służbowej trwającej od 8 do 12 godzin;
 • dieta w pełnej wysokości przysługuje za niepełną dobę podróży zagranicznej trwającej ponad 12 godzin.

Należy pamiętać, że wszystkie ewidencje księgowe muszą być prowadzone w polskich złotych. Do wyliczenia równowartości diet w złotówkach stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia podróży służbowej zagranicznej. Samo rozliczenie podróży służbowej powinno nastąpić nie później niż 14 dni od jej zakończenia.

Inne wydatki ponoszone podczas podróży służbowych

Poza dietami przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów pozostałe wydatki związane z odbywaną podróżą służbową. Mogą do nich należeć wydatki na:

 • noclegi;
 • dojazd samochodem ujętym w ewidencji środków trwałych (m.in. paliwo, parking, autostrada);
 • dojazd samochodem prywatnym na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu;
 • przejazd innymi środkami transportu: pociągiem, autokarem, samolotem, statkiem;
 • przejazdy taksówkami, czy środkami komunikacji miejskiej.

Przedsiębiorca musi odpowiednio udokumentować poniesione koszty, na podstawie faktur, rachunków, czy biletów.

Zainteresował Cię temat diet dla przedsiębiorców? Chcesz sprawdzić, ile diety należy się Tobie za podróż krajową, czy zagraniczną? Napisz do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania ?