7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o JPK

Jednolity Plik Kontrolny, czyli e-kontrola przedsiębiorstw

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego będą posiadać nie tylko duże i średnie firmy, ale również mikroprzedsiębiorstwa.
W związku z tym chcielibyśmy przestawić Wam 7 podstawowych rzeczy jakie powinniście wiedzieć w związku z tym obowiązkiem.

Wiele firm stwierdza, iż “do stycznia jeszcze daleko”, “na razie nas to nie dotyczy”, “przecież to sprawa księgowości”. Nie zdają oni sobie sprawy, że to wysyłania pliku JPK należy się dobrze przygotować, m.in sprawdzić, czy wszystkie nasze programy mają możliwość generowania takiego pliku, ponieważ plik JPK, to nie tylko dane z księgowości.

1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Plik JPK jest tworzony na podstawie operacji gospodarczych mających miejsce w przedsiębiorstwie.
Jest on strukturą logiczną, która służy do cyfrowego przekazywania danych do Ministerstwa Finansów. Dla wszystkich firm plik ten wygląda jednakowo, co ułatwia systemom informatycznym porównywanie i zestawianie danych z różnych firm, wszystko po to by wykryć nieprawidłowości ? Dzięki wprowadzeniu takiej formy przekazywania informacji do fiskusa, jest on w stanie szybko i sprawnie porównywać dane z różnych firm i branż, co do tej pory odbywało się ręcznie.

2. Rodzaje plików JPK

Pierwszym i podstawowym rodzajem pliku JPK jest “JPK_VAT”. Plik ten zawiera ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przedsiębiorstw. W tej chwili do Ministerstwa wysyłają go jedynie więksi przedsiębiorcy, jednak od stycznia będą go mieli obowiązek wysyłać wszyscy podatnicy podatku VAT. Plik ten przedsiębiorcy będą zobowiązani przesyłać do fiskusa bez żadnego wezwania. Będzie on wysyłany do 25 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, jak deklaracja VAT (z którą plik oczywiście musi się zgadzać ?).

Natomiast na wezwanie Urzędu Skarbowego wszyscy podatnicy będą zobowiązani dostarczyć do organów podatkowych:

  • plik “JPK_FA” zawierający dane o wystawionych przez podatnika fakturach sprzedaży;
  • plik “JPK_KR” zawierający szczegółowe zapisy z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa lub “JPK_PKPiR” w przypadku podatników rozliczających się za pomocą księgowości uproszczonej – Podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • plik “JPK_WB” zawierający wyciągi bankowe z systemu bankowego;
  • plik “JPK_MAG” zawierający szczegółowe informacje o operacjach na magazynie.

Oczywiście nie możemy być pewni, czy Ministerstwo Finansów nie zwiększy ilości rodzajów plików JPK lub nie zmodyfikuje tych dotychczasowym. Należy na bieżąco śledzić rządowe strony dotyczące Struktur JPK. Między innymi Ministerstwo zastanawia się nad wprowadzeniem pliku dotyczącego ewidencji paragonów, co szczególnie utrudniłoby życie przedsiębiorcom.

Każdy przedsiębiorca powinien zatem sprawdzić jakie możliwości ma jego program sprzedażowy czy magazynowy, a także upewnić się, czy jego księgowy posiada odpowiednie narzędzia do wysyłania takich plików. Dodatkowo należy zweryfikować, ile będzie kosztować nas wygenerowanie pliku z naszym wyciągiem bankowym – niestety banki będą pobierać za to opłaty.

3. Czy JPK na pewno dotyczy mojego przedsiębiorstwa?
Mikroprzedsiębiorcy to wszystkie firmy, które w jednym z dwóch lat poprzedzających rok wejścia w życie przepisów, czyli w 2016 lub 2017 spełniły jednocześnie dwa warunki:
  • średnioroczne zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie przekroczyło 10 osób (pełen etat);
  • roczny obrót netto firmy lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły 2 milionów EUR.
Kogo zatem będą dotyczyć przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2018? Tak naprawdę wszystkich firm, nawet osób prowadzących działalność w formie samozatrudnienia.

4. Generowanie i wysłanie pliku JPK
Generowanie pliku JPK odbywa się na podstawie wprowadzanych do różnych programów i systemów danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Większość programów finansowo-księgowych, które funkcjonują na polskim rynku posiada już taką funkcjonalność. Jak pisaliśmy powyżej każdy plik JPK ma swoją określoną strukturę (na stronie www.mf.gov.pl pod zakładką Struktura JPK znajdują się szczegółowe informacje – coś bardziej dla programistów ?) i właśnie w ściśle określonej postaci należy wysłać go do organów podatkowych. Ustawodawca dał podatnikom możliwość nie tylko wysyłania pliku za pomocą podpisu kwalifikowanego, ale również bezpłatnego profilu zaufanego e-PUAP.
5. Czy mogę wygenerować plik JPK ręcznie?

Oczywiście. Skoro Ministerstwo Finansów nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, powinno dam im również możliwość wypełnienia takich plików bez inwestowania w specjalne programy.
ALE.. można taki plik wypełnić ręcznie, jednak jest to zadanie bardzo czasochłonne, które wymaga bardzo dobrego zaznajomienia się z procedurami oraz dokumentacją. Oczywiście cała procedura jak to zrobić jest opisana na stronie Ministerstwa, która obejmuje kilkanaście czynności, które musi wykonać przedsiębiorca. Istnieje również możliwość przekazania pliku JPK drogą pocztową, lub osobiście na nośnikach elektronicznych (CD czy pendrive).
Jeżeli przedsiębiorca wystawia faktury w Excelu i nie chce inwestować w program sprzedażowy to ręczne wypełnienie pliku JPK jest dla niego najlepszym rozwiązaniem.

6. E-kontrola podatkowa
Cały proces wysyłania plików JPK przez przedsiębiorstwa Ministerstwo Finansów nazywa elektronicznymi kontrolami podatkowymi. Dzięki cyfryzacji raportowania danych w przedsiębiorstwach e-kontrole podatkowe stały się dobrym narzędziem dla służ skarbowych do egzekwowania podatków. Taka forma kontroli jest znacznie tańsza, szybsza i bardziej skuteczna niż tradycyjne metody, pozwala również na zweryfikowanie dużo większej ilości informacji jednocześnie.
Informacją, jaką głownie weryfikuje Ministerstwo na podstawie plików JPK_VAT, jest fakt, czy nasi kontrahenci, u których dokonujemy zakupów i odliczamy z nich podatek VAT są czynnymi podatnikami tego podatku. Jeżeli nasz kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT, a mimo to wystawił nam fakturę naliczając ten podatek nie mamy prawa odliczyć sobie podatku VAT od tej faktury od podatku VAT wynikającego z naszych faktur sprzedaży. Każdy podatnik ma obowiązek zweryfikować swojego kontrahenta pod tym kątem. Można to zrobić za pomocą strony Ministerstwa Finansów: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/.
 
 
7. Co w przypadku, gdy nie wyślę pliku JPK?
Plik JPK jest formą dokumentu skarbowego – należy go terminowo wysyłać oraz nie może on zawierać błędów. Jednak co w przypadku, gdy go nie wyślemy lub popełnimy błąd?
Wszystko będzie zależało od tego, jak zostanie zakwalifikowany nasz czyn. Jeżeli będzie to wykroczenie skarbowe, wtedy będzie obowiązywała kara grzywny w wysokości do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w tym roku ok. 40.000 zł. Natomiast jeżeli zostaniemy posądzeni o przestępstwo skarbowe, wtedy może nas obowiązywać kara zapłacenia od 10 do 120 stawek dziennych. Stawka dzienna nie jest jasno określona w prawie i może wynosić od 1/30 płacy minimalnej do jej 400-krotności!

Czy w takim razie jesteście przygotowani na złożenie pliku JPK_VAT lub na ewentualne wezwanie Urzędu Skarbowego do złożenia innego rodzaju pliku JPK? ? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy po to, aby Wam pomóc ?